Polers

Podstawowe zasady bezpieczeństwa dla firm sprzątających.


Każda praca niesie za sobą różnie niebezpieczeństwa i ryzyko. Nie inaczej jest w przypadku pracy osób sprzątających. Dlatego tak ważne jest, aby sumiennie i dokładnie przestrzegać wszelkich zapisów i regulacji, gdyż to pozwoli na zmniejszenie ryzyka oraz uniknięcie ewentualnych wypadków. Powinny odbywać się regularne szkolenia, które wdrożą pracowników do bezpiecznego systemu pracy. Jak przedstawiają się ryzyko i przepisy BHP w przypadku firm sprzątających?

Zagrożenia na stanowisku pracy

Typowy pracownik firmy sprzątającej może natknąć się na kilka typowych zagrożeń związanych ze swoimi obowiązkami. Najczęściej są to:

  • praca na śliskiej powierzchni, która wiąże się z ryzykiem upadku i urazu,
  • praca przy sprzątaniu obiektów, gdzie mamy do czynienia z prądem elektrycznym i możliwością porażenia,
  • pracowanie w miejscach stacjonowania obiektów masywnych powodujących ryzyko uderzenia i przygniecenia,
  • kontakt ze skrajnie gorącymi przedmiotami mogącymi wywołać oparzenia,
  • analogicznie do powyższego, praca z bardzo zimnymi przedmiotami, co objawić się może odmrożeniami,
  • możliwość zranienia się o ostre przedmioty,
  • kontaktu z substancjami chemicznymi drażniącymi i żrącymi,
  • czynniki biologiczne powodujące infekcje,
  • inne urazy fizyczne.

Ta treść przeznaczona jest wyłacznie dla naszych zarejestrowanych klientów. Zarejestruj się

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart