Wersja polska About firm Über die Firma Présentation de la société POLERS Zapraszamy do naszego sklepu internetowego

Siedziba Firmy

P.H.U. "POLERS"
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów (koło Legnicy), woj. dolnośląskie
Centrala / fax 76 818 88 44

Filia Wrocław
tel. kom. 600 39 98 33

e-mail: filiawroclaw@polers.com.pl

Filia Gdańsk

tel. kom. 608 01 75 50
tel. kom. 782 40 22 52

e-mail: filiagdansk@polers.com.pl
Kontakt do poszczególnych działów

Sekretariat
tel. 76 818 88 44, 76 744 93 83
e-mail: sekretariat@polers.pl

Asystentka Zarządu
tel. 76 744 93 83
e-mail: asystentka@polers.com.pl
Dział usług i marketingu
tel. kom. 602 501 367
e-mail: uslugi@polers.com.pl
Dział handlowy (Sprzedaż środków chemicznych i urządzeń)
tel. 76 818 88 44, tel. kom. 606 40 59 10
e-mail: handel@polers.com.pl

Dział kadr
tel. 76 818 88 44
e-mail: kadry@polers.pl
Dział księgowości
tel. 76 818 88 44
e-mail: ksiegowosc@polers.pl

Dział techniczny
tel. 76 818 88 44
e-mail: serwis@polers.com.pl


PHU Polers A.Kaczmarek S.J. s.-ka i Polers S.J. K.Makowiec i s-ka. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i informacje zawarte w niniejszej witrynie oraz za treści i zawartość stron internetowych, do których użytkownicy mogliby zostać przekierowani za pośrednictwem tej witryny. Spółki Polers zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w treści i zawartości niniejszych stron. Każde bezprawne wykorzystanie zdjęć, materiałów pobranych z tej strony stanowi pogwałcenie praw autorskich i upoważnia spółki Polers do dochodzenia swoich racji, włącznie z drogą sądową.