Wersja polska About firm Über die Firma Présentation de la société POLERS Zapraszamy do naszego sklepu internetowego

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PORZĄDKOWA OBIEKTU


Zajmujemy się kompleksowa obsługą porządkową obiektów na terenie województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego oraz pomorskiego.


Proponujemy Państwu stałą opiekę porządkową nad obiektem oraz przejęcie personelu sprzątającego pracującego na etatach u Państwa na mocy porozumienia stron z jednoczesnym porozumieniem zakładów pracy.

Prace naszych pracowników są tak zorganizowane, że nie kolidują z normalnym funkcjonowaniem obiektu.Po otrzymaniu od Państwa danych dotyczących obiektu wykonamy szczegółową kalkulację kosztów obsługi porządkowej powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych i zielonych

...posiadamy status Zakładu Pracy Chronionej, co w przypadku ewentualnej współpracy daje Państwa firmie ulgi w obowiązkowym odpisie na PFRON w wysokości wskaźnika procentowego 6% - 8% stosowanego do kwoty wynikającej z naszej kalkulacji.


SZCZEGÓŁY OFERTY

 • oferujemy przejęcie na dotychczasowych warunkach Państwa pracowników porządkowych
 • zapewniamy profesjonalny sprzęt sprzątający i środki chemiczne
 • zapewniamy opiekę Koordynatora

 • Prace porządkowe wewnątrz budynku obejmują różnego rodzaju pomieszczenia: hole , klatki schodowe, korytarze, sale operacyjne, aule, toalety, pomieszczenia socjalne itp. W celu zwiększenia efektywności wykonywanych usług wprowadziliśmy ścisły podział sprzątanych pomieszczeń na kilka grup, w zależności od pracochłonnosci i ponoszonych nakładów.

  Do każdej grupy pomieszczeń stosujemy odpowiednią technologię sprzątania. Do obowiązków naszego personelu sprzątającego należałyby wszystkie prace porządkowe wymienione wyżej. Ponadto zobowiązujemy się na bieżąco zaopatrywać obiekt w środki do utrzymania czystości i chemię. W przypadku trudności lub uciążliwych prac usługi wykonuje nasza okresowo szkolona, wykwalifikowana brygada męska:

 • pranie wykładzin
 • czyszczenie i impregnacja posadzki
 • mycie okien nietypowych i na wysokościach

 • oraz inne uciążliwe prace nie związane z codzienną obsługą porządkową.  PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW 


  1. Codzienne sprzątanie pokoi biurowych, pomieszczeń socjalnych, korytarzy i toalet.

  2. Codzienne mycie okładzin kamiennych - posadzkowych i glazury.

  3. Codzienne opróżnianie pojemników na śmieci, wynoszenie śmieci, dbanie o czystość pojemników,
  wymiana w pojemnikach toreb foliowych.

  4. Codzienne mycie wszelkiego rodzaju urządzeń sanitarnych, luster, kranów, dozowników na mydło, papier i ręczniki.

  5. Bieżące ścieranie kurzu z wyposażenia biurowego, mebli, biurek, stołów, itp., usuwanie pajęczyn.

  6. Codzienne odkurzanie wykładzin dywanowych.

  7. Zamiatanie terenu zewnętrznego, usuwanie śmieci.

  8. Zawiadamianie odpowiedniego pracownika Zleceniodawcy o zauważonych uszkodzeniach ruchomości
  biurowych oraz wszelkich innych urządzeń budynku.

  9. Przestrzeganie przepisów bhp i przepisów instrukcji służbowej o ochronie p. poż. i urządzeń budynku w zakresie zabezpieczenia.


  Sprzątanie Wrocław, Lubin, Legnica, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Wałbrzych, Zgorzelec,
  Jelenia Góra, inne miasta Polski.  PHU Polers A.Kaczmarek S.J. s.-ka i Polers S.J. K.Makowiec i s-ka. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i informacje zawarte w niniejszej witrynie oraz za treści i zawartość stron internetowych, do których użytkownicy mogliby zostać przekierowani za pośrednictwem tej witryny. Spółki Polers zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w treści i zawartości niniejszych stron. Każde bezprawne wykorzystanie zdjęć, materiałów pobranych z tej strony stanowi pogwałcenie praw autorskich i upoważnia spółki Polers do dochodzenia swoich racji, włącznie z drogą sądową.